სანაპირო დასახლებების წარმომადგენელთა ტრენინგის სატელევიზიო სიუჟეტი

გადასვლები: 2915

ამ ბმულზე განთავსებულია გურიის სანაპირო დასახლებების წარმომადგენელთა ტრენინგის სატელევიზიო სიუჟეტი. ტრენინგი ჩატარდა პროექტის "საზოგადოებრივი მონიტორინგი გურიის სანაპირო სოფლების განვითარებისთვის" ფარგლებში. პროექტს ახორციელებენ ოზურგეთის ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბი და საქართველოს სასოფლო დარბაზი, ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით. youtube