თემის ხმა -სოფლის პარლამენტი ადგილობრივ და ცენტრალურ დონეზე

გადასვლები: 5484

„კივიტას  გეორგიკა“  ევროკომისიის  ფინანსური  მხარდაჭერით,  საზოგადოებრივი  კვლევის  ცენტრთან და ჩეხეთის არასამთავრობო  ორგანიზაცია „აგორა’’-სთან ერთად ახორციელებს პროექტს  „სოფლის პარლამენტი“. პროექტი ხორციელდება:  ხუთ მუნიციპალიტეტში: ყვარელი, ხაშური, სენაკი, ლანჩხუთი, ჩოხატაური. პროექტის მიზანია:

 

  • სოფლის, თემის  მოსახლეობის  მაქსიმალურ ჩართულობა
  • აქტიურ მოქალაქეთა ჯგუფების ჩამოყალიბება
  • შეხვედრების ორგანიზება სოფელში, თემში
  • სოფლის  პრიორიტეტული  საჭიროებების  იდენტიფიკაცია
  • პრობლემათა მიზეზების  კვლევა და სხვადასხვა უწყებებთან თანამშრომლობით გადაჭრა
  • სოფლის, თემის მაცხოვრებელთა  ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება
  • პრეცედენტის დანერგვა: ხალხმა  მართოს  სოფელი!

პროექტი არის ორწლიანი და მისი დასრულება დაგეგმილია 2014 წლის დეკემბრის ბოლოს. პროექტის ფინანსურ მხარდაჭერას ახორციელებს ევროკომისია