შეკვეთილის მონიტორინგის ჯგუფის ანგარიში

გადასვლები: 2727

საქართველოს სასოფლო დარბაზმა და ოზურგეთის ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბმა პროექტ საზოგადოებრივი მონიტორინგი გურიის სანაპირო სოფლების განვითარებისთვის“ ფარგლებში ჩაატარეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ შეკვეთილის მუნიციპალური სერვისების საზოგადოებრივი მონიტორინგი. პროექტი დაფინანსებულია ევრაზიის ტანამსრომლობის ფონდის მიერ. დარეგისტრირებულმა მომხმარებლებმა შედეგები იხილეთ ბმულზე: