ჩვენი ფაილები

Documents

Filesize 302 Kilobytes

Report 2014-015 (GEO)

Filesize 1.40 Megabytes

Meetings report

 საზოგადოებრივი თვითმმართველობის საკითხზე სოფლების მოსახლეობასთან და მინიციპალიტეტებთან შეხვედრების ანგარიში.

SetUp Outlook

OutLook-ზე ფოსტის დაყენების ვიდო ინსტრუქცია

Filesize 1.47 Megabytes

დარბაზის წესდება

საქართველოს სასოფლო დარბაზის წესდება