წინა პროექტები

გადასვლები: 6690

პროექტი: "საკრებულოს ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალეობის ელექტრონული კომუნიკატორი"

დაფინანსებულია პროექტის „გურიის, იმერეთისადარაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქ ოსაზოგადოები სორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგი სმიზნით”, ფარგლებსი რომელსაც აფინანსებს ევროკავშირი.

პროექტის მიზანი:ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალეობის ხარისხის გაზრდა თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენებით.


პროექტი "გურიის რეგიონის სამკურნალო ტურიზმის პოტენციალის ზრდა გრიგოლეთის პლაჟის ქვიშის ანომალური მაგნიტური რუკის ფორმირების საფუძველზე"

დამფინანსებელი: საქართველოს თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაცია, ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო.

პროექტის მიზანია გურიის რეგიონის შავი ზღვის სანაპიროს ტურისტული პოტენციალის მნიშვნელოვანი ზრდის ხელშეწყობა და შესაბამისად სანაპირო დასახლებების მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.


პროექტი: „სასოფლო დასახლებების თვითორგანიზება ადგილობრივი განვითარებისთვის“

დამფინანსებელი: ევროპის ფონდი

პროეტის მიზანია ჩოხატაურის, სენაკისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტების 9 სოფელში დასახლების საერთო კრებების ორგანიზებას საინიციატივო ჯგუფების მიერ და ადგილობრივი მოსახლეობის ფართო მონაწილეობითა და საკრებულოს მაჟორიტარი წევრების ჩართულობით. 


პროექტი: ""გადაწყვეტილების მიღების პროცესში სასოფლო თემების მონაწილეობის ხელშეწყობა" 

დამფინანსებელი: ევროპის ფონდი, შვედეთის განვითარების სააგენტო

პროეტის მიზანია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 3 სოფელში დასახლების საერთო კრებების ორგანიზებას საინიციატივო ჯგუფების მიერ და ადგილობრივი მოსახლეობის ფართო მონაწილეობითა და საკრებულოს მაჟორიტარი წევრების ჩართულობით. 


პროექტი: "სასოფლო თემების ჩართულობა ადგილობრივი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში"

დამფინანსებელი: პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო

კოალიცია: ასოციაცია "ედუკატორი", პოლონეთი

პროეტის მიზანია ხელი შეუწყოს სსდ-ს ორგანიზაციულ განვითარებას და ახალგაზრდების გააქტიურებას სასოფლო დასახლებებში, თემების მიერ ინიცირებული მიკრო პროექტების დაფინანსებით ადგილობრივი განვითარების ხელსეწყობას.


პროექტი: "თანამშრომლობა გურის სანაპიროს მდგრადი განვითარებისთვის"

დამფინანსებელი: UNDP, SCO, ADC

კოალიცია: ლანჩხუთის საინფორმაციო ცენტრი, ლანჩხუთისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტები

  • პროექტის მიზანია საზოგადოების მონაწილეობით გურიის სანაპიროს ოთხი დასახლების, გრგოლეთის, წყალწმინდის, ურეკისა და შეკვეთილის სტრატეგიული, მდგრადი განვითარების გეგმების შემუშავება საშუალო ვადიან პერსპექტივაში.

პროექტის ვადები: 2015 - 2016 წწ. 10 თვე.


პროექტი: საზოგადოებრივი მონიტორინგი გურიის სანაპირო სოფლების განვითარებისათვის.

დამფინანსებელი: ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი

კოალიცია: ოზურგეთის ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბი

  • გურიის რეგიონის შავი ზღვის სანაპირო 4 სოფელში მუნიციპალური პროგრამების საზოგადოებრივი მონიტორინგის ორგანიზება ადგილობრივი ლიდერების ჩართვითა და თვითმმართველობასთან თანამშრომლობით

პროექტის ვადები: 2015 წ. 10 თვე.


პროექტი: "მოქალაქეთა მონაწილეობის ამაღლება"

დამფინანსებელი: ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო

  • საქართველოს სოფლების მოსახლეობის დამოკიდებულების შესწავლა საზოგადოებრივი საბჭოების, როგორც საზოგადოებს ჩართულობის ფორმების მიმართ
  • საქართველოს სასოფლო დარბაზის, როგორც სასოფლო ტერიტორიების განვითარების ახალი ინსტიტუციის გაძლერებისა და ორგანიზაციული განვითარების ხელშეწყობა;

პროექტის ვადები: 2014 წ.