სასოფლო დარბაზის გამგეობის სამუშაო შეხვედრა

გადასვლები: 5255

patardzeuli2,3 და 4 ივნიისს პატარძეულში, სასტუმრო "ვილა გეორგიკაში ჩატარდა საქართველოს სასოფლო დარბაზის გამგეობის სამუშაო შეხვერდა. შეხვედრას ესწრებოდნენ გამგეობის წევრები, აღმასრულებელი დირექტორი ამირან გიგინეიშვილი და საერთაშორისო ასოციაცია "კივიტას გეორგიკას" დირექტორი გიორგი მესხიძე. შეხვედრაზე განიხილეს აღასრულებელი დირექტორის ანგარიში, ჩამოყალიბდა ორგანიზაციის 2016-2020 წწ სტრატეგია. 

შეხვედრის მეორე ნაწილი დაეთმო პროექტის "სასოფლო თემების ჩართულობა ადგილობრივი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში" სამიანობას. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია 16 სასოფლო დასახლებების საჭიროებათა კვლევა, ამ დასახლებათა წარმომადგენელი ახალგაზრდების ცოდნისა და უნარ - ჩვევების გაუნჯობესება და სოფლებში საინტერესო ინიციატივების ფინანსური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა. 

პროექტს ახორციელებენ პოლონური ორგანიზაცია "ედუკატორი", საერთაშორისო ასოციაცია "კივიტას გეორგიკა" და საქართველოს სასოფლო დარბაზი. პროექტს აფინანსებენ "პოლონეთის სოლიდარობის ფონდი" და "პოლონეთის დახმარება".