დასახლებების საერთო კრებების მხარადსაჭერად

გადასვლები: 4755

EuropaPressსაქაართველოს სასოფლო დარბაზის აღამსრულბელმა დირექტორმა ამირან გიგინეიშვილმა პრეს კონფერენცია ჩაატარა. ღონისძიება მიეძღვნა ორგანიზაციის პროექტს "გადაწყვეტილების მიღების პროცესში სასოფლო თემების მონაწილეობის ხელშეწყობა"  პროექტი ითვალისწინებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 3 სოფელში დასახლების საერთო კრებების ორგანიზებას საინიციატივო ჯგუფების მიერ და ადგილობრივი მოსახლეობის ფართო მონაწილეობითა და საკრებულოს მაჟორიტარი წევრების ჩართულობით. პროექტი დაფინანსებულია "ევროპის ფონდის" მიერ.