დასახლების საერთო კრებები გრიგოლეთსა და ეწერში

გადასვლები: 4522

etseri172017 წლის 17 მარტს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გრიგოლეთში, ხოლო 18 მარტს სოფელ ეწერში ჩატარდა ადგილობრივი საინიციატივო ჯგუფების მიერ ორგანიზებული დასახლების საერთო კრებები. კრებები ჩატარდა "ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის" სრული დაცვით. კრებებზე განხილული იქნა 2 საკითხი, კრების რჩეულის არჩევა და სოფლებში არსებული პრობლემების გამოვლენა და პრიორიტეტიზაცია. რჩეულად გრიგოლეთში აირჩიეს აკაკი კვაჭაძე, ხოლო ეწერში ზვიად ნაკაიძე. გრიგოლეთის უმთავრესი პრობლმებია ცენტრალურ გზაზე სანიაღვრე არხების არ არსებობა, საგზაო რეგულირების მოუწესრიგებლობა და დამისამართების არ არსებობა. ეწრის პრობლემებია წყალგაყვანილობის არ არსებობა, დაზიანებული შიდა გზა და თხილის დაავადება. იდენტიფიცირებული პრობლემების ჩამონათვალი კრების ოქმთან ერთად მიეწოდება მუნიციპალიტეტის გამგეობას რეაგირებისთვის.

ღონისძიებები ჩატარდა ევროპის ფონდისმხარდაჭერითდაშვედეთის საერთა­შორისო განვითარების სააგენტოს (SIDA) დაფინანსებით მიმდინარე „საქართველოს სასოფლო დარბაზის“ პროექტის „გადაწყვეტილების მიღების პროცესში სასოფლო თემების მონაწილეობის გაძლიერების ხელშეწყობა“ ფარგლებში.