ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის ცვლილებების პროექტი

გადასვლები: 3391

ყველა დაინტერესებულ პირს შეუძლია ჩვენი გვერდიდან გადმოტვირთოთ "ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის" ცვლილებათა პროექტი, რომელიც თვითმმართველობაში საზოგადოების მონაწილეობას ეხება. images1 (გადმოსაწერად დარეგისტრირდით ჩვენს გვერდზე)