საინტერესო ონლაინ მოგზაურობა

3

საინტერესო მოგზაურობას გთავაზობთ. ასეთი რამ ჯერ არც გინახავთ და არც გაგიგონიათ.

მოგზაურობა არის ონლაინ - როგორც კოვიდპანდემიის ვითარებას შეეფერება.

მოგვყევით...

პირველი სადგურია - ლანჩხუთის ოფიციალური ვებგვერდი http://lanchkhuti.gov.ge/

გახედეთ ეკრანს მარჯვნივ. ჩამონათვალში თითქოს ყველაფერი ნაცნობია, მაგრამ არის ერთი გამორჩეული დასახელება: ელექტრონული მენეჯერი https://lcman.ge

სწორედ ეს არის სიახლე, რაზეც უნდა გიამბოთ - უნიკალური ვებაპლიკაცია, რომელსაც ანალოგი არ აქვს საქართველოში (და სხვაგანაც). ის საგანგებოდ ლანჩხუთისთვის შეიქმნა.

აპლიკაციის ავტორია ამირან გიგინეიშვილი - რადიოინჟინერი, პროგრამისტი, კონსტრუქტორი, მკვლევარი, ეკონომისტი, პიარის სპეციალისტი.

ბატონი ამირანი არის ლანჩხუთის საკრებულოს წევრი და საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობების ასოციაციის გამგეობის წევრი. აქვს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება, აშშ-სა და ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში გავლილი აქვს 40-ზე მეტი საერთაშორისო ტრენინგი. ამჟამად არის „საქართველოს სასოფლო დარბაზის“ თავმჯდომარე http://www.darbazi.org.ge/

Read more...

Interesting online travel

3

Here is an interesting travel for you. You have never seen or heard of such a thing before.

Traveling online - as it corresponds to Covid pandemic.

Follow us…

The first station –Lanchkhuti official web page http://lanchkhuti.gov.ge/

Take a look to the right of the screen. Everything seems to be familiar in the list, but there is one different name: electronic manager https://lcman.ge/

This is precisely the innovation that we must tell you about - a unique web application that has no analogue in Georgia (and not only). It was created especially for Lanchkhuti. The author of the application is Amiran Gigineishvili - radio engineer, programmer, designer, researcher, economist, PR specialist.

Mr. Amiran is a member of Lanchkhuti City Council and a member of the board of the Local Governments Association of Georgia. He has many years of working experience in civil society organizations, participated in more than 40 trainings in the USA and various European countries. At the moment he is the chairman of the "Georgian Rural Hall" http://www.darbazi.org.ge/


 

Read more...

ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალეობის ელექტრონული კომუნიკატორი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტისთვის

პროექტის, „გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით”, ფარგლებში საქართველოს სასოფლო დარბაზმა უკვე შეიმუშავა და დანერგა საკრებულოს საქმიანობის გამჭვირვალეობის, საკრებულოს წევრების პასუხისმგებლობის და ანგარიშვალდებულების გაზრდის, მოსახლეობის საკრებულოს წევრებისადმი დისტანციურად მიმართვიანობის მოსახლეობის ფართო ფენებისთვის ადვილად გასაგებივებ აპლიკაცია, „საკრებულოს ელექტრონული მენეჯერი“ (www.lcman.ge). აპლიკაციის დანერგვამ მნიშვნელოვნად გაამარტივა მოსახლეობა - საკრებულო ურთიერთობა, გაიზარდა მონაწილეობის ხარისხი, საკრებულოს წევრების მხრიდან მოქალაქეების საჭიროებებზე სწრაფი რეაგირების რაოდენობა.

პროექტის "ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალეობის ელექტრონული კომუნიკატორი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტისთვის" განხორციელების შედეგად შემუშავდება მუნიციპალიტეტის მერიის საქმიანობის ბენეფიციარებისთვის ადვილად გასაგები და დინამიური, ელექტრონული კომუნიკატორის ვებ-აპლიკაციის დიზაინი და ტექნიკური მოთხოვნები; მერიას, ისევე როგორც საკრებულოს ექნება ელექტრონული კომუნიკატორის ვებ-აპლიკაცია, რითაც შესაძლებელი გახდება მისი საქმიანობის გამჭვირვალეობისა და ანგარიშვალდებულების მნიშვნელოვანი ზრდა; ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების თანამშრომლებს, სამსახურების, განყოფილებების უფროსებს, მერის წარმომადგენლებს ექნებათ შესაბამისი ცოდნა და უნარები და შეძლებენ ვებ-აპლიკაციის ადმინისტრირებას გრძელვადიან პერსპექტივაში. მოსახლეობა გაეცნობა საკრებულოსა და მერიის ერთობლივ ვებ-აპლიკაციას და შესაძლებლობა ექნება არა მხოლოდ მიიღოს ღონისძიებათა შესახებ ამომწურავი ინფორმაცია, არამედ ელექტრონულად მიმართოს კონკრეტულ დეპუტატს, მერს, მოადგილეებს, სამსახურისა და განყოფილების უფროსებს, მერის წარმომადგენლებს. თვალი მიადევნოს მიმართვის ადმინისტრირებას და მიიღოს მათგან ელექტრონული პასუხი.


Electronic communikator of responcibility and transfarency for Lanchkhuti municipality

Within the framework of the project "General Forum of Civil Society Organizations of Guria, Imereti and Racha-Lechkhumi to Monitor the Roadmap for Public Administration Reform", Georgian Rural Council has already developed and introduced the programm product www.lcman.ge. This online sofware gives possibilty to raise transparency of Sakrebulo and increasing accountability of Sakrebulo members. The introduction of the application has greatly simplified the population - Sakrebulo relations, increased the degree of participation, the number of quick response from the Sakrebulo members to the needs of citizens.
As a result of the implementation of the new project named "Electronic communikator of responcibility and transfarency for Lanchkhuti municipality", will gives new possibility now for municipal executive part - Mayor office. the design and technical requirements for an easy-to-understanded and dynamic electronic communicator web application will be developed by particifing representatives of Mayor office and local community. The City Hall, as well as the City Council, will have an electronic communicator web application, which will enable a significant increase in the transparency and accountability of its activities; Employees of the Public Relations Department of Lanchkhuti Municipality, Heads of departments, Representatives of the mayor in administrative units will have the relevant knowledge and skills and will be able to administer the web application in the long run.

The population will get acquainted with the joint web-application of the Municipal Council and the City Hall and will have the opportunity not only to receive comprehensive information about the events, but also electronically address a specific MP, mayor, deputies of Mayor, Deads of departments, Representatives in administrative units of the mayor.